Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Must-know Math Words and Phrases

Must-know Math Words and Phrases

Slovíčka a fráze z matematiky, která musíte znát.
20 Words • 1 Comment
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
math
matematika (n) fem
math
Můj oblíbený předmět ve škole je matematika.
My favorite subject in school is math.
2 More Examples ▾
matematika (n) fem
math
3 Examples ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
number
číslo (n) neut
number
Čísla 11 a 17 jsou obě prvočísla.
The numbers 11 and 17 are both prime numbers.
číslo (n) neut
number
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
remainder
zbytek (n) masc
remainder
Pokud vydělíte čtrnáct třemi, kvocient jsou čtyři a zbytek dva.
If you divide fourteen by three, the quotient is four with a remainder of two.
zbytek (n) masc
remainder
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
equal
rovnat se (v)
equal
Pět plus pět rovná se deset.
Five plus five equals ten.
rovnat se (v)
equal
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
calculate
vypočítat (v)
calculate
Můžete vypočítat cenu potravin?
Can you calculate the cost of the groceries?
vypočítat (v)
calculate
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
plus
plus (n) neut
plus
Jedna plus jedna jsou dvě.
One plus one is two.
plus (n) neut
plus
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
minus
mínus (n) neut
minus
Osm mínus jedna je sedm.
Eight minus one is seven.
mínus (n) neut
minus
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
percent
procento (n) neut
percent
Padesát procent z dvanácti je šest.
Fifty percent of twelve is six.
procento (n) neut
percent
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
point
desetiná čárka
point
jedna celá nula tři
one point zero three
desetiná čárka
point
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
times
krát (n) neut
times
Třikrát tři je devět.
Three times three is nine.
krát (n) neut
times
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
divide
dělit (v)
divide
Deset děleno dvěma je pět.
Ten divided by two is five.
dělit (v)
divide
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
function
funkce (n) fem
function
Funkce představuje vztah mezi dvěma proměnnými.
A function represents the relationship between two variables.
funkce (n) fem
function
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
fourth
čtvrtina (n) fem
fourth
Převedeno na frakci, sedmdesát pět procent jsou tři čtvrtiny.
When converted into a fraction, seventy-five percent becomes three-fourths.
čtvrtina (n) fem
fourth
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
half
polovina (n) fem
half
Podle receptu to bylo jeden a půl lžičky cukru.
The recipe called for one and a half teaspoons of sugar.
polovina (n) fem
half
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
equation
rovnice (n) fem
equation
Student vyřešil rovnici.
The student solved the equation.
rovnice (n) fem
equation
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
formula
vzorec (n) masc
formula
Znáte vzorec pro objem koule?
Do you know the formula for the volume of a sphere?
vzorec (n) masc
formula
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
variable
proměnná (n) fem
variable
V matematice jsou proměnné obvykle znázorňovány písmeny "x" a "y".
In math problems, the variables are usually represented by the letters "x" and "y."
proměnná (n) fem
variable
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
even
sudý (adj)
even
Číslo 8 je příkladem sudého čísla.
The number 8 is an example of an even number.
sudý (adj)
even
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
odd
lichý (adj)
odd
Číslo 11 je příkladem lichého čísla.
The number 11 is an example of an odd number.
lichý (adj)
odd
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
solution
řešení (n) neut
solution
Pokud rovnici zjednodušíme, řešení je zřejmé.
If we simplify the equation, the solution is obvious.
řešení (n) neut
solution
1 Example ▾
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
1 Comment Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar CzechClass101.com Monday at 3:32 pm

Hi Listeners! Do you like math? What word would you add to this list? Let us know!