Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

CzechClass101.com Verified
Sunday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Velikonoční pondělí, které je den po Velikonocích, se v České republice slaví unikátním způsobem.
 Komunistický režim potlačil celé velikonoční svátky, ale nyní se náboženský význam těchto svátků vrátil k národu a jeho občanům v plné síle.
 Velikonoční pondělí (někdy též Červené pondělí) se slaví pravděpodobně nejkontroverznějšími tradicemi, které doprovází tento svátek.
Kluci a muži chodí od domu k domu, zpívají velikonoční písně, žádají o vejce, čokolády nebo další velikonoční lahůdky a o povolení k vymrskání žen v domě.
 Obvykle to dělají ženám, ke kterým mají nějaký vztah.
 Tvrdí se, že vymrskání přináší štěstí.
  Používají k tomu vrbové pruty a v minulosti dávaly ženy na tyto pruty stuhy.
 Na konci dne počet stuh značil, kolik který muž navštívil žen.
 Nicméně tato část tradice výprasku není již široce rozšířena.
Některé ženy stojí nehybně a nechají se vypráskat prutem, zatímco jiné pobíhají okolo a nechají muže, aby je honili.
 Nicméně je důležité poznamenat, že výprask nemá bolet.
 V některých částech České republiky mají ženy a dívky šanci na odplatu politím mužů a kluků kýblem se studenou vodou.
  V jiných částech dostanou ženy a dívky příležitost vypráskat je následující den. A v ještě dalších částech to jsou kluci, kdo lijí studenou vodu na dívky.