Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking about Time in Czech
22 words
Word Image
Talking about Time in Czech
22 words
ráno
neutral
(n)
morning
Každé ráno vstává v 8:00.
He gets up at 8 a.m. every morning.
večer
masculine
(n)
evening
večer ve městě
evening in the city
den
masculine
(n)
daytime
denní hodiny
daytime hours
noc
feminine
(n)
nighttime
Už je noc.
It's already nighttime.
hodina
feminine
(n)
hour
Hodina má 60 minut.
There are 60 minutes in an hour.
minuta
feminine
(n)
minute
Minuta má šedesát vteřin.
There are sixty seconds in a minute.
hodin
feminine
(n)
o'clock
Každé ráno se probouzím v šest hodin.
I wake up every morning at six o'clock a.m.
půl
(p)
half past
půl desáté
half past nine
ráno
neutral
(n)
AM
6 hodin ráno
6 o'clock a.m.
odpoledne
neutral
(n)
PM
v 11 večer.
at 11 p.m.
Kolik je teď hodin?
(e)
What time is it now?
1 hodina
feminine
(p)
one o'clock
V jednu hodinu mám oběd.
I have lunch at one o'clock.
dvě hodiny
(p)
two o'clock
"Obvykle obědvám ve dvě hodiny."
“I usually have lunch at two o'clock.”
tři hodiny
(p)
three o'clock
čtyři hodiny
(p)
four o'clock
Jsou čtyři hodiny ráno.
It's four o'clock in the morning.
pět hodin
(p)
five o'clock
šest hodin
(p)
six o'clock
7 hodin
feminine
(p)
seven o'clock
8 hodin
feminine
(p)
eight o'clock
Budu tam v osm hodin.
I'll be there at eight o'clock.
9 hodin
feminine
(p)
nine o'clock
10 hodin
feminine
(p)
ten o'clock
Letadlo přiletí na letiště v deset hodin.
The plane will land at the airport at ten o'clock.
11 hodin
feminine
(p)
eleven o'clock
Jde tancovat v jedenáct hodin (11:00).
"He's going to dance at eleven o'clock (11:00).
0 Comments
Top