Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
12 Days of Christmas
12 words
Word Image
12 Days of Christmas
12 words
dvanáct bubnujících bubeníků
(n)
12 Drummers Drumming
jedenáct hrajících šumařů
(n)
11 Pipers Piping
deset skákajících pánů
(p)
10 Lords-a-Leaping
devět tancujících dam
(n)
9 Ladies Dancing
osm dojících děveček
(n)
8 Maids-a-Milking
sedm plovoucích labutí
(n)
7 Swans-a-Swimming
šest hus sedících na vejcích
(n)
6 Geese-a-Laying
pět zlatých prstenů
(n)
5 Gold Rings
čtyři volající ptáci
(n)
4 Calling Birds (Colly)
3 francouzské slepice
(n)
3 French Hens
dvě hrdličky
(n)
2 Turtle Doves
Koroptev na hrušce
(n)
A Partridge in a Pear Tree
0 Comments
Top