Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Česky jsem se naučil za měsíc.
(s)
I learned Czech in 1 month.
Vyučování bylo pro dnešek zrušeno.
(s)
All classes for today got canceled.
Moc mě to mrzí, ale právě jsem ti zlomil tvé oblíbené brýle.
(s)
I'm sorry, but I've just broken your favorite pair of glasses.
Někdo ti právě narazil do auta.
(s)
Someone has just hit your car.
Budu se vdávat.
(s)
I’m getting married.
Vyhrál jsi volný lístek.
(s)
You won a free ticket.
Viděl jsem, jak odtáhli váše auto.
(s)
I saw your car being towed.
Před budovou rozdávají zdarma dárkové poukazy.
(s)
They're giving away free gift cards in front of the building.
Venku na tebe čeká nějaký hezký pán.
(n)
A handsome guy is waiting for you outside.
Nějaká pěkná paní mě požádala, abych ti předal tohle číslo.
(s)
A beautiful lady asked me to give this phone number to you.
Nemůžeš přijít dolů? Mám pro tebe něco speciálního.
(s)
Can you come downstairs? I have something special for you.
Děkuju za tvůj milostný dopis dnes ráno. Nikdy by mě nenapadlo, jak se cítíš.
(s)
Thank you for your love letter this morning. I never could have guessed your feelings.
0 Comments
Top