Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15+ Love Phrases for Valentine’s Day
19 words
Word Image
15+ Love Phrases for Valentine’s Day
19 words
Miluji tě.
(e)
I love you.
Tolik pro mě znamenáš.
(s)
You mean so much to me.
Budeš můj Valentýn?
(s)
Will you be my Valentine?
Jsi tak krásná.
(s)
You're so beautiful.
Považuji tě za víc než za přítelkyni.
(s)
I think of you as more than a friend.
Sto srdcí je málo, aby uneslo všechnu mou lásku k tobě.
(s)
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Láska je láska. To se nedá vysvětlit.
(s)
Love is just love. It can never be explained.
Jsi tak pěkný.
(s)
You're so handsome.
Zamiloval jsem se do tebe.
(s)
I've got a crush on you.
Přinutila jsi mě, abych chtěl být lepší.
(s)
You make me want to be a better man.
Vše, co děláš, dělej s láskou.
(s)
Let all that you do be done in love.
Jsi moje sluníčko.
(s)
You are my sunshine, my love.
Mou lásku k tobě nelze vyjádřit slovy.
(s)
Words can't describe my love for you.
Byli jsme si souzeni.
(s)
We were meant to be together.
Jestliže jsi na někoho myslel, zatímco jsi to četl, pak jsi určitě zamilovaný.
(s)
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
Máš krásný úsměv.
(e)
Your smile is beautiful.
Vypadáš nádherně.
(e)
You look gorgeous.
Chtěla byste jít se mnou na večeři?
(s)
Would you like to go out to dinner with me?
Jsi tak roztomilá.
(s)
You are so cute.
0 Comments
Top