Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
zrušit
(v)
cancel
zrušit schůzku
cancel the meeting
dělat
(v)
do
Žena dělá úkoly.
The woman does housework.
jít
(v)
go
jít rovně vpřed
go straight ahead
jíst
(v)
eat
Děti jí meloun.
The children are eating watermelon.
přijít
(v)
come
Dívka šla k video kameře.
The girl came towards the video camera.
zemřít
(v)
die
Zemřel minulý rok při nehodě.
He died in an accident last year.
přijít
(v)
arrive
Otec přišel do parku.
The father arrived at the park.
odpočívat
(v)
rest
Muž odpočíval v houpací síti.
The man rested in the hammock.
vařit
(v)
cook
Kuchař vařil v kuchyni.
The chef cooked in the kitchen.
vrátit se
(v)
return
Otec se vrací večer.
The father is returning in the evening.
usínat
(v)
sleep
Dívka jde spát.
The girl is going to sleep.
vzbudit se
(v)
wake up
čas na vstávání
time to wake up
cítit se
(v)
feel
Chlapec je smutný.
The boy is sad.
kreslit
(v)
draw
Umělec kreslí obraz.
The artist draws a picture.
čistit
(v)
brush
Žena si čistila zuby.
The woman brushed her teeth.
odpovědět
(v)
answer
Studenti zodpovědí otázky.
The students answer the questions.
číst
(v)
read
Chlapec čte knihu v parku.
The boy is reading a book in the park.
učit
(v)
teach
Učitel vyučuje předmět.
The teacher teaches the class.
ptát se
(v)
ask
Univerzitní student se ptá profesora
The university student is asking the professor a question.
dostat
(v)
receive
Muž dostal peníze.
The man received money.
plánovat
(v)
plan
Budeme plánovat tu dovolenou v Evropě.
We'll plan the holiday to Europe.
vysvětlovat
(v)
explain
Profesor vysvětlil diagram.
The professor explained the diagram.
moci
(v)
can
On umí řídit, ale ne moc dobře.
He can drive, but not very well.
zavřít
(v)
close
zavřít dveře
close a door
nakupovat
(v)
buy
V duty-free obchodě na letišti nakoupíme duty-free alkohol a parfémy.
We'll buy duty-free alcohol and perfume at the duty free shops in the airport.
0 Comments
Top