Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Co se děje?
(e)
What's up?
Jak se máš?
(e)
How are you?
Tak jak se dnes máš?
So, how are you today?
Opravdu?
(e)
Really?
Kde bydlíte?
(e)
Where do you live?
Potřebujete odvézt domů, kde bydlíte?
You need a ride home, where do you live?
Co je to?
(e)
What is it?
To je zvláštní předmět! Co je to?
What a strange object! What is it for?
Kdo je to?
(e)
Who is that?
Kdo je ta žena, kterou jsem vás včera večer viděl líbat?
Who is that woman I saw you kissing last night?
Odkud jste?
(e)
Where are you from?
Zníte britsky. Odkud jste?
You sound British. Where are you from?
Kolik je vám let?
(e)
How old are you?
Musí vám být 21 let, abyste sem mohli vstoupit. Kolik je vám let?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Jak se jmenujete?
(e)
What's your name?
Jmenuji se Peter. Jak se jmenujete vy?
My name is Peter. What's your name?
Co je to?
(e)
What's this?
Mluvíte anglicky?
(e)
Do you speak English?
Kde jste?
(e)
Where are you?
Co tím myslíte?
(e)
What do you mean?
Co se děje?
(e)
What's wrong?
Co jste to říkal?
(s)
What did you say?
Jak se to vyslovuje?
(e)
How do you pronounce this?
Jak se to píše?
(e)
How do you spell that?
Proč je to?
(e)
Why is that?
Kde je záchod?
(e)
Where is the bathroom?
Kdy máte narozeniny?
(e)
When is your birthday?
Kdy odcházíte?
(e)
When are you going?
A vy?
(e)
And you?
Jsem učitel. A vy?
“I'm a teacher. And you?”
Kde to je?
(e)
Where is it?
Mohu se podívat na jídelní lístek?
(e)
Can I see the menu?
Líbí se vám to?
(e)
Do you like it?
0 Comments
Top