Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Thank You
12 words
Word Image
Common Ways to Say Thank You
12 words
Děkuji vám.
(e)
Thank you.
děkuji, ale
thank you, but
Díky za vaše milá slova!
(s)
Thanks for your kind words!
Děkuji, že jste dnes přišli.
(s)
Thank you for coming today.
Děkuji, že to vezmete v potaz.
(s)
Thank you for your consideration.
Děkujeme vám za čas, který jste s námi strávil.
(s)
Thank you for spending time with us.
Není snadné najít učitele jako ty.
(s)
Teachers like you are not easy to find.
Díky moc!
(p)
Thanks a lot!
Děkuji za to, že jste se mnou měla trpělivost a pomohla mi se zlepšit.
(s)
Thank you for being patient and helping me improve.
Jste ten nejlepší učitel!
(s)
You’re the best teacher ever!
Děkuji za dárek.
(s)
Thank you for the gift.
To je od vás velmi laskavé.
(s)
That's very kind of you.
Díky Vám jsem se tolik naučil.
(s)
I have learned so much thanks to you.
0 Comments
Top