Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Habits for Highly Effective Language Learners
12 words
Word Image
Habits for Highly Effective Language Learners
12 words
Zapište si každý měsíc váš malý měřitelný cíl.
(s)
Write down your small, measurable monthly goal.
Nachystejte si termín.
(s)
Prepare a deadline.
Vytvořte si pravidelný návyk.
(s)
Create a routine.
Předem si připravte věty a rozhovory.
(s)
Prepare lines and conversations ahead of time.
Během dlouhých hodin studia vyhoříte a skončí to krachem.
(s)
Long study hours will burn you out and result in failure.
Vraťte se a zopakujte si látku.
(s)
Come back and review.
Hledejte řešení.
(s)
Look for solutions.
Zaměřte se na to, v čem jste dobří.
(s)
Focus on what you are good at.
Nelelkujte.
(s)
Do not procrastinate.
Pamatujte, že učení jazyka je maraton a ne sprint.
(s)
Remember that learning a language is a marathon and not a sprint.
Nebiflujte se.
(s)
Don’t cram.
Bavte se.
(s)
Have fun.
0 Comments
Top