Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists How do you motivate yourself when learning a language?

How do you motivate yourself when learning a language?

Jak se motivujete, když se učíte jazyk?
15 Words 3 Comments
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Dívám se na filmy a televizní šou a mám radost, když rozumím slovu nebo větě.
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Sním o tom, že jednou tu zemi navštívím, nebo tam budu žít.
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Being in places where people speak the language is great motivation.
Je velkou motivací být na místech, kde lidé mluví tím jazykem.
Being in places where people speak the language is great motivation.
I make friends with people who speak that language.
Spřátelím se s lidmi, kteří tím jazykem mluví.
I make friends with people who speak that language.
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Představ si, že bys mohl mluvit s kýmkoliv na světě. Měl bys možnost jít kamkoliv, dělat cokoliv, potkat kohokoliv. To je velká motivace.
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
I like to find funny words in the language I am learning!
V jazyku, který se učím, bych rád našel legrační slova.
I like to find funny words in the language I am learning!
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Poslouchání písniček v tom jazyku mě nutí pracovat na tom, abych jim porozuměl.
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Zkusím v tom jazyku číst knihy, noviny a internetové stránky. Tak to bude reálnější.
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Studuji také ostatní kulturní aspekty, protože potom je studium jazyka užitečnější.
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Měním pravidelně studijní metody, takže učení pak není nudné.
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Mluvení s rodilým mluvčím je velké cvičení a velká motivace.
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Vždycky si stanovím budoucí jazykový cíl. Dosažitelné cíle jsou velkou motivací.
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Udělejte z učení legraci! Když jste znuděný tím, co děláte, najděte jinou cestu, jak to dělat.
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Sledujte na YouTube videa jiných lidí, kteří se úspěšně naučili ten jazyk. To vás bude inspirovat při studiu.
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Rád používám ten jazyk při objednávání v restauracích těch zemí, o nichž se učím.
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

CzechClass101.comVerified
Tuesday at 2:44 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! How do you motivate yourself when you learn Czech? Leave us a comment here!

CzechClass101.com
Tuesday at 12:46 am
Your comment is awaiting moderation.

Ahoj Stephen,


díky za tvojí odpověď, to je dobrá motivace! Jenom pozor, zapomněl jsi ve tvé větě na sloveso, správně je: Bydlím v Česku, a potřebuji mluvit Česky když nakupuji.


Cheers,

Bára

Team CzechClass101.com

Stephen Taylor
Sunday at 4:51 pm
Your comment is awaiting moderation.

Bydlím v Česku, a potřebuji Česky, když něco koupim.