Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How Will You Spend Your Summer Vacation?
15 words
Word Image
How Will You Spend Your Summer Vacation?
15 words
Naučte se česky s CzechClass101.com.
(p)
Learn Czech with CzechClass101.com.
učit se vařit česká jídla
(p)
learn to cook Czech food
turistika
feminine
(n)
go hiking
Obdivuji lidi, kteří jdou na túru do vysokých hor.
I admire people who go hiking in high mountains.
cestovat do zahraničí
(p)
travel abroad
Můžeš cestovat do zahraničí za rozumnou cenu.
You can travel abroad at a reasonable price.
navštěvovat letní školu
(p)
attend summer school
grilovat
(v)
have a barbeque
zůstat doma a surfovat na internetu
(p)
stay inside and browse the Internet
pařit celou noc
(n)
party all night
dělat brigádu
(p)
work a part-time job
bavit se s přáteli
(p)
have fun with friends
opalovat se
(v)
get a tan
chodit do kina kvůli klimatizaci
(p)
go to the movies for the air conditioning
chodit plavat
(p)
go swimming
Každé letní prázdniny chodím plavat do oceánu.
(I) go swimming in the ocean every summer vacation.
dívat se celý den na televizi
(p)
watch TV all day long
relaxovat na pláži
(p)
relax at the beach
0 Comments
Top