Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Money-related Expressions for Everyday Life
14 words
Word Image
Money-related Expressions for Everyday Life
14 words
Jsem na mizině.
(s)
I am broke.
Jsem v dluzích.
(s)
I am in debt.
Máš nějaké peníze?
(s)
Do you have any money?
Chci být bohatý.
(s)
I want to be rich.
Můžu si půjčit nějaké peníze?
(s)
Can I borrow some money?
Čas jsou peníze.
(s)
Time is money.
Jsi bohatý?
(s)
Are you rich?
Nemám peníze.
(s)
I do not have cash.
Musím si našetřit nějaké peníze.
(s)
I need to save some money.
Právě jsem dostal zaplaceno.
(s)
I just got paid.
Kolik ti dlužím?
(s)
How much do I owe you?
Jsem tvůj dlužník.
(s)
I owe you.
Můžete mi vrátit peníze?
(s)
Can I get my money back?
Dnes platíte.
(s)
You're paying today.
0 Comments
Top