Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Common Adjectives
30 words
Word Image
Most Common Adjectives
30 words
pozdě
(n)
late
Proč přijdete pozdě?
Why will you be late?
důležitý
(a)
important
Snídaně je nejdůležitější jídlo dne.
Breakfast is the most important meal of the day.
čilý
(a)
lively
čilá dvojice
lively couple
velký
(a)
big
Ta velká židle je uprostřed.
The big chair is in the middle.
široký
(a)
wide
Ta řeka je široká a hluboká.
The river is wide and deep.
malý
(a)
small
velmi malý
very small
úzký
(a)
narrow
úzký průchod
narrow pass
krátký
(a)
short
červené tričko s krátkým rukávem
red, short-sleeved T-shirt
dlouhý
(a)
long
labuť s dlouhým krkem
long neck swan
dobrý
masculine
(a)
good
Zelenina je pro vás dobrá.
Vegetables are good for you.
stejný
masculine
(a)
same
krásný
(a)
beautiful
krásná herečka
beautiful actress
silný
(a)
strong
silný tajfun
strong typhoon
laskavá
(a)
kind
laskavý čin
kind act
studený
(a)
cold
Vaše ruce jsou tak studené.
Your hands are so cold.
horko
(a)
hot
horký den
hot day
snadný
(a)
easy
snadný problém
easy problem
špatný
(a)
bad
Ten muž je špatný.
The man is bad.
velký
masculine
(a)
large
nízký
(a)
low
Cena tohoto auta je příliš nízká.
The price of this car is too low.
vysoký
(a)
high
Cena této bundy je příliš vysoká.
The price of this jacket is too high.
známý
(a)
famous
známý herec
famous actor
nový
masculine
(a)
new
Zajímá se o nové technologie.
He is interested in new technologies.
stará
(a)
old
tichý
(a)
quiet
0 Comments
Top