Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Most Useful Pronouns
32 words
Word Image
Most Useful Pronouns
32 words
(p)
I
ty, vy
(p)
you
to
neutral,neuter
(p)
it
mu
(p)
him
její
(p)
her
my
(p)
we
náš
(p)
our
mně
(p)
me
její
(p)
hers
vy
(p)
you
Jsem učitel. A vy?
“I'm a teacher. And you?”
moje
(p)
mine
Můj kamarád tu žije.
A friend of mine lives there.
to
(p)
it
oni
(p)
they
jim
(p)
them
Moji přátelé chtějí, abych jim poslal e-mail, až se vrátím domů.
My friends want me to e-mail them when I get home.
jeho
(p)
his
jejich
(p)
theirs
naše
(p)
ours
jejich
(p)
their
Jak jsi mohl přijmout jejich úplatek s tak lehkým svědomím?
How could you accept their bribe with such an easy conscience?
on
(p)
he
ona
(p)
she
ty
(p)
you
Ty máš prořízlou pusu.
You have a big mouth.
vaše
(p)
yours
Moje jméno je Oksana, a vaše?
My name is Oksana, and yours?
můj
(p)
my
Můj pradědeček byl z Irska.
My great-grandfather was from Ireland.
náš
(p)
us
V horkém letním dni funguje klimatizační zařízení celý den, aby nás ochladilo.
On a hot summer day, the air conditioner works all day to keep us cool.
vy
(p)
you
Jsem učitel. A vy?
“I'm a teacher. And you?”
0 Comments
Top