Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Czech Quotes about Love
15 words
Word Image
Czech Quotes about Love
15 words
Nemusím být tvoje první rande, pusa, nebo láska, ale chci být tvoje poslední.
(s)
I may not be your first date, kiss, or love, but I want to be your last.
Ten nejlepší pocit je, když se podíváte na něj a on už na vás hledí.
(s)
The best feeling is when you look at him and he is already staring.
Moje nejoblíbenější místo je takové, kde jsem společně s tebou.
(s)
Together with you is my favorite place to be.
Kdybych měl znovu prožít svůj život, tak bych tě našel dřív.
(s)
If I were to live my life again, I'd find you sooner.
Chci být tvoje nejoblíbenější dobrý den a tvoje nejtěžší sbohem.
(s)
I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.
Všude, kam se podívám, nacházím projevy tvé lásky. Jsi můj svět.
(s)
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
Láska je jako vítr, nemůžete ji vidět, ale můžete ji cítit.
(s)
Love is like the wind, you can't see it, but you can feel it.
Pokud vím, co je láska, je to kvůli tobě.
(s)
If I know what love is, it is because of you.
Když se na tebe podívám, vidím před očima zbytek svého života.
(s)
When I look at you, I see the rest of my life in front of my eyes.
Milovat není nic. Být milován je něco. Ale milovat a být milován je všechno.
(s)
To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved is everything.
Přísahám, že už tě nemohu milovat víc, a přesto vím, že zítra budu.
(s)
I swear I couldn't love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.
Nepotřebuji ráj, protože jsem našel tebe. Nepotřebuji sny, protože mám tebe.
(s)
I don’t need paradise because I found you. I don’t need dreams because I have you.
Pokud jsem ve svém životě udělal něco správného, tak to, že jsem ti dal své srdce.
(s)
If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.
Jsem mnohem víc sám sebou, když jsem s tebou.
(s)
I'm much more me when I'm with you.
Děkuji ti za to, že jsi vždy mou duhou po bouři.
(s)
Thank you for always being my rainbow after the storm.
0 Comments
Top