Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Religion
14 words
Word Image
Religion
14 words
festival
masculine
(n)
festival
Jel jsem na filmový festival.
I went to the film festival.
obřad
masculine
(n)
ceremony
President promluvil na našem promočním obřadu.
The president spoke at our graduation ceremony.
náboženství
neutral
(n)
religion
Katolicismus je náboženství těch, kteří příjmají vedení papeže.
Catholicism is the religion of those who accept the leadership of the Pope.
islám
masculine
(n)
Islam
svatá kniha islámu
Holy Book of Isalm
protestanství
neutral
(n)
Protestantism
protestantská reformace
Protestant reformation
katolicismus
neutral
(n)
Catholicism
římskokatolická církev
Roman Catholic Church
hinduismus
masculine
(n)
Hinduism
Indický hinduismus
India's Hinduism
budhismus
masculine
(n)
Buddhism
čínský budhismus
Chinese Buddhism
chrám
masculine
(n)
temple
Byl jsem na prohlídce chrámů v Kjótu.
I toured the temples in Kyoto.
mešita
feminine
(n)
mosque
V mešitě se muslimové modlí každý den.
At a mosque, muslims pray every day.
kostel
masculine
(n)
church
bílý kostel
white church
socha
feminine
(n)
statue
socha spravedlnosti
Statue of Justice
judaismus
masculine
(n)
Judaism
dějiny židovství
History of Judaism
křesťanství
neutral
(n)
Christianity
0 Comments
Top