Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Taking Public Transportation
25 words
Word Image
Taking Public Transportation
25 words
pozdě
(n)
late
Proč přijdete pozdě?
Why will you be late?
řidič
masculine
(n)
driver
řidič autobusu
bus driver
jízdenka
feminine
(n)
ticket
zarezervovat si jízdenku
reserve a ticket
jízdní řád
masculine
(p)
timetable
letový řád
flight timetable
vlak
masculine
(n)
train
dojíždět vlakem do práce
commute to work by train
autobus
masculine
(n)
bus
Autobus parkuje na ulici.
The bus is parked on the street.
jízdné
neutral
(n)
fare
Kolik stojí autobusové jízdné?
How much is the bus fare?
dojíždět
(v)
commute
Lidé ráno dojížděli.
The people commuted in the morning.
autobusová zastávka
(p)
bus station
Kde najdu autobusové nádraží?
Where can I find a bus station?
autobusová trasa
(p)
bus route
nádraží
neutral
(n)
train station
na nádraží
at the train station
sezónní lístek
masculine
(n)
season ticket
železnice
feminine
(n)
railroad
Železnice jsou všude jako oka sítě.
The railroads are everywhere like the meshes of a net
zpáteční jízdenka
feminine
(n)
return ticket
řada
feminine
(n)
queue
Před tím obchodem je vždy řada.
There is always a queue in front of that shop.
vystoupit
(v)
get off
Všichni cestující musí vystoupit z letadla.
All passengers must get off the plane.
nastoupit
(v)
get on
Je mi špatně, když nastupuji do auta.
I get sick when I get on vehicles.
přestoupit
(v)
change
Kde přestoupím na stanici Jabaquara?
Where do I change for Jabaquara station?
přelidněný
(a)
overcrowded
zastavení ve stanici
(p)
stop at the station
zaplatit poplatek
(n)
pay fee
čipová karta
feminine
(n)
IC card
povolení ke vstupu
neutral
(n)
pass
veřejná přeprava
feminine
(n)
public transit
pruh pro autobusy
masculine
(n)
bus lane
0 Comments
Top