Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Nezáleží na tom, jak pomalu jdeš, pokud se nezastavíš.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
K místům, která za to stojí, neexistují žádné zkratky.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Buď změnou, kterou chceš vidět ve světě.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Vždy mějte na paměti, že vaše vlastní rozhodnutí uspět je důležitější než jakékoliv jiné.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Pokud nezkusíte vystřelit, stoprocentně se netrefíte.
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
Největším nebezpečím pro většinu z nás není, že naše cíle jsou příliš vysoké a my je nenaplníme, ale že jsou příliš malé a my jich dosáhneme.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Nejlepší čas zasadit strom byl před dvaceti lety. Druhý nejlepší čas je teď.
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Nikdy nemůžete přeplout oceán, dokud nebudete mít odvahu ztratit břeh z očí.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Cokoliv, co si lidská mysl může představit a čemu může uvěřit, toho dosáhne.
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Štěstí není něco hotového. Pochází z vašich vlastních činů.
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
0 Comments
Top