Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers
10 words
Word Image
Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers
10 words
Učil jsem se česky 10 let.
(s)
I've been learning Czech for 10 years.
Učím se česky úplně sám.
(s)
I'm learning Czech all by myself.
Mimo to, že mluvím česky, umím ještě několik dalších jazyků.
(s)
Apart from knowing Czech, I can speak a few other languages as well.
Mohu sledovat české filmy bez titulků.
(s)
I can watch Czech movies without subtitles.
Naučím se kolem padesáti nových českých slovíček denně.
(s)
I can memorize around 50 new Czech words a day.
Čeština je zábavná a snadno se učí!
(s)
Czech is fun and easy to learn!
Za tři roky budu mluvit česky jako rodilý mluvčí.
(s)
I’ll speak Czech like a native speaker in 3 years.
Naprosto chápu všechno, co jste řekl.
(s)
I completely understood everything you said.
Děkuji, ale já skutečně nejsem rodilý mluvčí.
(s)
Thank you but I'm not a native speaker actually.
Trvalo mi pouze jeden rok, než jsem začal plynule mluvit.
(s)
It took me only one year to become fluent.
0 Comments
Top