Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
Word Image
Top 15 Compliments You Always Want to Hear
15 words
Skvělá práce!
(e)
Great job!
Jste pohledný.
(e)
You're handsome.
Váš životopis je impozantní.
(e)
Your resume is impressive.
Vaše nitro je ještě krásnější než váš zevnějšek.
(e)
Your inside is even more beautiful than your outside.
Kvůli tobě chci být lepším člověkem.
(e)
You make me want to be a better person.
To sako vám sluší.
(e)
That jacket looks nice on you.
Já vím, že to byl těžký projekt, ale váš výkon překonal moje očekávání.
(e)
I know that it was a tough project, but your performance exceeded my expectations.
Jsi chytrý!
(e)
You're smart!
Jsi skvělý přítel.
(e)
You are an awesome friend.
Máte velký smysl pro humor.
(e)
You have a great sense of humor.
Máš krásný úsměv.
(e)
Your smile is beautiful.
Miluju tvé vaření.
(e)
I love your cooking.
Máte dobrý vkus.
(e)
You have good taste.
Vypadáš nádherně.
(e)
You look gorgeous.
Umíte to krásně vyjádřit slovy.
(e)
You have a way with words.
0 Comments
Top