Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Jak se máš?
(e)
How are you?
Tak jak se dnes máš?
So, how are you today?
Odkud jste?
(e)
Where are you from?
Zníte britsky. Odkud jste?
You sound British. Where are you from?
Kolik je vám let?
(e)
How old are you?
Musí vám být 21 let, abyste sem mohli vstoupit. Kolik je vám let?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Jaké je vaše telefonní číslo?
(e)
What's your phone number?
Rád bych vám zavolal. Jaké je vaše telefonní číslo?
I would like to call you. What's your phone number?
Jak se jmenujete?
(e)
What's your name?
Jmenuji se Peter. Jak se jmenujete vy?
My name is Peter. What's your name?
Co je to?
(e)
What's this?
Co jste to říkal?
(s)
What did you say?
Kde pracujete?
(e)
Where do you work?
Kde je záchod?
(e)
Where is the bathroom?
Kde bydlíte?
(e)
Where do you live?
Kdy máte narozeniny?
(e)
When is your birthday?
Kde jste se naučil česky?
(s)
Where did you learn Czech?
Jak dlouho jste se učil česky?
(s)
How long have you been studying Czech?
Byl jste v České republice?
(s)
Have you been to Czech republic?
Máte rád české jídlo?
(s)
Do you like Czech food?
0 Comments
Top