Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Travel Phrases You Should Know
35 words
Word Image
Top Travel Phrases You Should Know
35 words
Je mi líto.
(e)
I'm sorry.
Je mi líto, že jdu pozdě.
I'm sorry for being late.
S dovolením.
(e)
Excuse me.
Děkuji vám.
(e)
Thank you!
děkuji, ale
thank you, but
Pomoc!
(e)
Help!
Nerozumím.
(e)
I don't understand.
Nerozumím tomu, co říkáš.
I don't understand what you are saying.
Mluvíte anglicky?
(e)
Do you speak English?
Kde je záchod?
(e)
Where is the bathroom?
Mohu si to vyzkoušet?
(e)
Can I try this on?
Vodu, prosím.
(p)
Water, please.
Kolik to stojí?
(p)
How much is this?
Mohl bych se přestěhovat do jiného pokoje?
(s)
Could I move to a different room?
Vzal bych si tohle.
(s)
I'd like this.
Mohl byste mi najít nekuřácký pokoj?
(s)
Could you find me a non-smoking room?
To nesedí.
(s)
It doesn't fit.
Chtěl bych jich 10.
(s)
I'd like ten of these.
Můžete něco doporučit?
(s)
Do you have any recommendations?
Máte nějaké volné pokoje?
(s)
Do you have any vacancies tonight?
Mám rezervaci.
(s)
I have a reservation.
Jede z letiště do města autobus?
(s)
Is there a bus from the airport to the city?
Jede ten autobus na letiště?
(s)
Is this the right bus for the airport?
Mohl bych dostat účet?
(p)
Could I have the check?
Promiňte, kolik stojí jízdenka?
(s)
Excuse me, what's the fare?
Mohl byste mě vyfotit, prosím?
(s)
Could you take a picture of me please?
Je Wi-Fi zdarma?
(s)
Is the Wi-Fi free?
Mohl byste mi dát slevu?
(s)
Could you give me a discount?
0 Comments
Top