Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 30 Travel Phrases You Should Know
30 words
Word Image
Top 30 Travel Phrases You Should Know
30 words
Děkuji vám.
(e)
Thank you!
Kolik to stojí?
(p)
How much is this?
Mohu si to vyzkoušet?
(e)
Can I try this on?
Mluvíte anglicky?
(e)
Do you speak English?
Vodu, prosím.
(p)
Water, please.
Vzal bych si tohle.
(s)
I'd like this.
To nesedí.
(s)
It doesn't fit.
Chtěl bych jich 10.
(s)
I'd like ten of these.
Můžete něco doporučit?
(s)
Do you have any recommendations?
Mám rezervaci.
(s)
I have a reservation.
Máte nějaké volné pokoje?
(s)
Do you have any vacancies tonight?
Mohl bych se přestěhovat do jiného pokoje?
(s)
Could I move to a different room?
Mohl byste mi najít nekuřácký pokoj?
(s)
Could you find me a non-smoking room?
Jede z letiště do města autobus?
(s)
Is there a bus from the airport to the city?
Jede ten autobus na letiště?
(s)
Is this the right bus for the airport?
Kde je nádraží?
(s)
Where is the train station?
Co doporučujete jako suvenýr?
(s)
What do you recommend for a souvenir?
Berete kreditní karty?
(s)
Do you take credit card?
To není to, co jsem si objednal.
(s)
This isn't what I ordered.
Naše jídlo ještě nepřišlo.
(s)
Our food hasn't come yet.
Mohl bych dostat účet?
(p)
Could I have the check?
Promiňte, kolik stojí jízdenka?
(s)
Excuse me, what's the fare?
Mohl byste mě vyfotit, prosím?
(s)
Could you take a picture of me please?
Je Wi-Fi zdarma?
(s)
Is the Wi-Fi free?
Mohl byste mi dát slevu?
(s)
Could you give me a discount?
0 Comments
Top