Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Czech
12 words
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Czech
12 words
Nemám dost času.
(s)
I do not have enough time.
Nemohu si dovolit platit za jazykový kurz.
(s)
I cannot afford to pay for a language course.
Neznám nikoho, s kým bych procvičoval jazyk.
(s)
I do not have anyone to practice the language with.
Jsem příliš starý, abych se učil nový jazyk.
(s)
I am too old to learn a new language.
Zjistil jsem, že stejně nejsem dobrý na jazyky.
(s)
I realized I am not good at languages anyway.
Na to, abych ten jazyk používal, se moc stydím.
(s)
I am too shy to speak the language.
Bojím se zkoušet mluvit, protože dělám moc chyb.
(s)
I am afraid to try to communicate because I make too many mistakes.
Ještě jsem nepřišel na dobrou učební techniku.
(s)
I have not found the best learning technique yet.
Každý mluví anglicky, tak proč se s tím zabývat?
(s)
Everyone speaks English, so why bother?
Vím jistě, že nikdy nebudu mluvit se správným přízvukem.
(s)
I am sure I will never be able to speak with proper pronunciation.
Zkoušel jsem se učit, ale teď nemůžu dál.
(s)
I tried to learn it before, but now I am stuck.
Mám špatnou paměť.
(s)
I have a bad memory.
0 Comments
Top