Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Phrases For a Phone Call
21 words
Word Image
Useful Phrases For a Phone Call
21 words
Jaké je vaše telefonní číslo?
(e)
What's your phone number?
Rád bych vám zavolal. Jaké je vaše telefonní číslo?
I would like to call you. What's your phone number?
Haló?
(e)
Hello?
Zavolám později.
(s)
I will call again later.
Chcete nechat zprávu?
(s)
Would you like to leave a message?
Ano, pokračuj.
(s)
Yes, go ahead.
Ahoj!
(e)
Hello!
Zavolám ti.
(s)
I'll call you.
Kdo to je prosím?
(p)
Who is this, please?
Počkejte prosím chvíli.
(s)
Please wait a moment.
Zavolejte prosím znovu později.
(s)
Please call again later.
Promiňte, špatné číslo.
(s)
Sorry, wrong number.
Špatně vás slyším.
(s)
I cannot hear you clearly.
Vydržte, prosím.
(s)
Hold the line, please.
Je obsazeno.
(s)
The line is busy.
Linka je odpojena.
(s)
The line is disconnected.
Zvoní telefon.
(s)
The telephone is ringing.
Prosím, zvedněte telefon.
(s)
Please answer the phone.
Zavolám ti zpět.
(s)
I will call you back.
Mohl byste zavolat na toto číslo?
(s)
Could you call this number?
Moje číslo je 556688.
(s)
My number is 556688.
Mluvili jsme po telefonu.
(s)
We talked on the phone.
0 Comments
Top