Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Phrases for Ordering Food
22 words
Word Image
Useful Phrases for Ordering Food
22 words
Můžeme platit zvlášť?
(e)
Can we pay separately?
Mohu se podívat na jídelní lístek?
(e)
Can I see the menu?
Máte nějaká vegetariánská jídla?
(s)
Do you have any vegetarian dishes?
Co doporučuješ?
(e)
What do you recommend?
Vezmu si tohle prosím.
(s)
I will have this one, please.
Jak moc je to pikantní?
(s)
How spicy is it?
Máte nějaká studená jídla?
(s)
Do you serve any cold dishes?
Existuje nějaké jídlo, které bychom mohli jíst spolu?
(s)
Is there any dish we could share?
Jaké předkrmy doporučujete?
(s)
What starters do you recommend?
Můžeme mít k jídlu láhev vína?
(s)
Can we have a bottle of wine with the meal?
Mohu dostat sklenici vody, prosím?
(s)
Can I have a glass of water, please?
Můžu dostat ještě jednu porci, prosím?
(s)
Can I get one more serving, please?
Co je dnešní specialita?
(s)
What is the special for today?
Máte nějaké dezerty?
(s)
Do you have any desserts?
Mohl bych dostat vinný lístek, prosím?
(s)
Could I see the wine list, please?
Jaká je dnešní polévka?
(s)
What is the soup of the day?
Držím dietu.
(s)
I am on a diet.
Co obsahuje toto jídlo?
(s)
What does this dish contain?
Mám alergii na ořechy.
(s)
I am allergic to nuts.
Máte nějaké jídlo bez lepku?
(s)
Do you have a gluten-free dish?
Máte Halal menu?
(s)
Do you have a Halal menu?
Obsahuje to maso?
(s)
Does it contain meat?
0 Comments
Top