Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Useful Words and Phrases for Going to the Movies
20 words
Word Image
Useful Words and Phrases for Going to the Movies
20 words
Mohu si rezervovat dvě místa vedle sebe?
(s)
Can I reserve adjacent seats for two?
Chystám se koupit popcorn a pití.
(s)
I am going to buy popcorn and drinks.
Můžeme přeskočit úvodník?
(s)
Can we skip the trailers?
Je čas si nasadit naše 3D brýle.
(s)
It's time to put on our 3D glasses.
Zkontrolujte online rezervaci.
(s)
Check the online reservation.
Můžete nám pomoci najít naše sedadla?
(s)
Can you help us find our seats?
Jakou máme řadu?
(s)
What row number is this?
Zaplaťme si VIP místa.
(s)
Let's pay for the VIP seats.
V kolik hodin začíná film?
(s)
What time does the movie start?
Mohl byste být potichu?
(s)
Could you please be quiet?
Tento prostorový zvuk je úžasný!
(s)
This surround sound is awesome!
Promiňte. Tohle je moje místo.
(s)
Excuse me. This is supposed to be my seat.
Do kterého kina chcete jít?
(s)
Which movie theater do you want to visit?
Musíme vyzvednout lístky v pokladně.
(s)
We have to pick up our tickets at the box office.
Má tento film titulky?
(s)
Does this movie have subtitles?
Dávám přednost sledování filmů s titulky.
(s)
I prefer watching movies with subtitles.
To je premiéra.
(s)
This is the premiere.
Kolik stojí lístek?
(s)
How much does the ticket cost?
Chci si koupit jízdenku.
(s)
I would like to buy a ticket.
Rád bych si vybral místo.
(s)
I would like to choose a seat.
0 Comments
Top