Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
What Is Your Language Learning Goal for the Month?

What Is Your Language Learning Goal for the Month?

Jaký je váš jazykový cíl pro tento měsíc?
10 Words • 1 Comment
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
I'll finish Survival Phrases series on CzechPod101.com by listening to two lesson a day.
Budu končit sérii Frází pro přežití na CzechPod101.com poslechem dvou lekcí denně.
I'll finish Survival Phrases series on CzechPod101.com by listening to two lesson a day.
Budu končit sérii Frází pro přežití na CzechPod101.com poslechem dvou lekcí denně.
I'll finish Survival Phrases series on CzechPod101.com by listening to two lesson a day.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll finish reading one Czech book by reading 10 pages a day.
Dočtu jednu českou knihu čtením deseti stránek denně.
I'll finish reading one Czech book by reading 10 pages a day.
Dočtu jednu českou knihu čtením deseti stránek denně.
I'll finish reading one Czech book by reading 10 pages a day.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll pass my Czech test.
Udělám svůj český test.
I'll pass my Czech test.
Udělám svůj český test.
I'll pass my Czech test.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll fully understand one Czech movie by watching it every day.
Kompletně porozumím jednomu českému filmu tím, že ho budu sledovat každý den.
I'll fully understand one Czech movie by watching it every day.
Kompletně porozumím jednomu českému filmu tím, že ho budu sledovat každý den.
I'll fully understand one Czech movie by watching it every day.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll give a 3 minute introductory speech in Czech to my Czech friends.
Budu mít tříminutový úvodní projev k mým českým přátelům.
I'll give a 3 minute introductory speech in Czech to my Czech friends.
Budu mít tříminutový úvodní projev k mým českým přátelům.
I'll give a 3 minute introductory speech in Czech to my Czech friends.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll memorize 5 Czech songs.
Naučím se 5 českých písní.
I'll memorize 5 Czech songs.
Naučím se 5 českých písní.
I'll memorize 5 Czech songs.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on CzechPod101.com.
Budu umět 350 slov s Flashcards na CzechPod101.com.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on CzechPod101.com.
Budu umět 350 slov s Flashcards na CzechPod101.com.
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on CzechPod101.com.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll write 10 postcards in Czech to my Czech friends.
Napíšu česky 10 pohlednic svým českým přátelům.
I'll write 10 postcards in Czech to my Czech friends.
Napíšu česky 10 pohlednic svým českým přátelům.
I'll write 10 postcards in Czech to my Czech friends.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Zládnu 150 slovíček, když se naučím 5 slovíček denně.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Zládnu 150 slovíček, když se naučím 5 slovíček denně.
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'll learn how to talk about past, present and future events.
Naučím se, jak mluvit o minulých, současných a budoucích událostech.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
Naučím se, jak mluvit o minulých, současných a budoucích událostech.
I'll learn how to talk about past, present and future events.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
1 Comment Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar CzechClass101.com Friday at 4:10 pm

Hey listeners! 40% of our listeners chose memorizing 5 Czech songs. Do you agree with this result? What’s YOUR Czech goal for this month? Let us know in Czech!