Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Was the First Phrase You Learned?
25 words
Word Image
What Was the First Phrase You Learned?
25 words
Děkuji vám.
(e)
Thank you.
Dobrý den.
(e)
Hello.
říct „Dobrý den
say, "Hello"
Skvělé!
(e)
Awesome!
You finally got a promotion! Awesome!
Vynikající!
(e)
Delicious!
Čínské jídlo je vynikající!
Chinese food is delicious!
Nerozumím.
(e)
I don't understand.
Nerozumím tomu, co říkáš.
I don't understand what you are saying.
Ano.
(e)
Yes.
Ano, jsem v pořádku.
Yes, I'm fine.
Promiňte.
(e)
Excuse me.
Promiňte. kolik je teď hodin?
Excuse me. What time is it now?
Kolik to stojí?
(e)
How much is it?
Jsem v pořádku.
(e)
I'm okay.
Mám se dobře.
(e)
I'm good.
Miluji tě.
(e)
I love you.
Jak se máte?
(e)
How are you?
Nashle.
(e)
Bye.
Díky, nashle.
Thank you, bye.
Jedno pivo, prosím.
(s)
Beer, please.
Máte krásné vlasy.
(s)
You have nice hair.
Praha je moc krásná.
(s)
Prague is very beautiful.
Poj'dme do kina.
(s)
Let's go to the cinema.
Promiňte, nemám čas.
(n)
Sorry, I am busy now.
Máte léky proti nachlazení?
(s)
Do you have any cold medicine?
Promiňte, kde je tady metro?
(s)
Excuse me, where is the neareast metro station?
Jsi krásná.
(s)
You're beautiful.
Jsem z ~.
(e)
I'm from ~.
Jmenuji se ~.
(e)
My name is ~.
Promiňte.
(e)
Sorry.
Ovšem.
(e)
Okay.
0 Comments
Top