Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists What's Your Number One Reason for Learning a Language?

What's Your Number One Reason for Learning a Language?

Co je váš největší důvod,proč se učíte cizí jazyk?
15 Words 21 Comments
It's a beautiful language!
Je to nádherný jazyk!
It's a beautiful language!
My family comes from a place where the language is spoken.
Moje rodina pochází z míst, kde se tím jazykem mluví.
My family comes from a place where the language is spoken.
I love the culture and the people who speak the language.
Miluji kulturu a lidi mluvící tím jazykem.
I love the culture and the people who speak the language.
I just love learning languages!
Prostě miluji učit se jazyky.
I just love learning languages!
The language is useful for my job.
Ten jazyk je užitečný pro mou práci.
The language is useful for my job.
I live in a country that speaks the language.
Žiji v zemi, kde se tím jazykem mluví.
I live in a country that speaks the language.
I want to open my mind and become more international.
Chci mít otevřenou mysl a být víc mezinárodní.
I want to open my mind and become more international.
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Chci rozumět svým oblíbeným písničkám, filmům a televizním pořadům.
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
I love traveling!
Miluji cestování!
I love traveling!
It's an important part of my religion.
Je to důležitá součást mého náboženství.
It's an important part of my religion.
It's part of my university studies.
Je to součást mého vysokoškolského studia.
It's part of my university studies.
It's my hobby.
Je to mé hoby.
It's my hobby.
I live next to a country speaking that language.
Žiji blízko země, kde se tím jazykem mluví.
I live next to a country speaking that language.
I am learning the language to impress someone.
Učím se ten jazyk, abych někoho ohromil.
I am learning the language to impress someone.
I want to speak to my partner's family in their language.
Chci mluvit s rodinou mé partnerky jejich jazykem.
I want to speak to my partner's family in their language.
None of our words match your filter
21 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

CzechClass101.comVerified
Monday at 4:12 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! What’s your #1 reason for learning Czech?

CzechClass101.comVerified
Friday at 9:17 pm
Your comment is awaiting moderation.

Ahoj Kristo,


moc mě těší. Maminka je určitě ráda, že s ním mluvíš alespoň trochu česky 🙂


Měj se hezky,

Bára

Team CzechClass101.com

Krista
Monday at 12:06 pm
Your comment is awaiting moderation.

Žiju v Kanadě. Zbývá mi jen moje maminka. Tak chci sní mluvit trošku česky. Jí to dělá dobře.

CzechClass101.com
Monday at 4:02 am
Your comment is awaiting moderation.

Ahoj Eli,


skvělé! Hodně štěstí s učením se češtiny 🙂


Měj se hezky,

Bára

Team CzechClass101.com

CzechClass101.com
Monday at 4:00 am
Your comment is awaiting moderation.

Ahoj Lydine,


to je super, vždycky ráda slyším, že čeština někoho baví se učit.


Měj se hezky,

Bára

Team CzechClass101.com

CzechClass101.com
Monday at 3:53 am
Your comment is awaiting moderation.

Dear Richard,


love is always a great reason for learning. I wish you the best of luck with Czech ❤️️


Cheers,

Bára

Team CzechClass101.com

CzechClass101.com
Monday at 3:44 am
Your comment is awaiting moderation.

Dear John,


that is a lovely story and we at CzechClass101 hope, that our website will make learning Czech much easier for you. It's a long way to go, but you already took your first steps. So don't give up!! 👍


Cheers,

Bára

Team CzechClass101.com

Eli
Wednesday at 4:57 am
Your comment is awaiting moderation.

Ten jazyk je užitečný pro mou práci.

Lydine
Sunday at 5:37 pm
Your comment is awaiting moderation.

Prostě miluji učit se jazyky.

Richard ILOFF
Sunday at 1:08 am
Your comment is awaiting moderation.

I am married to a lovely Czech woman my lovely wife.

John Tenopir
Saturday at 10:08 pm
Your comment is awaiting moderation.

I need to relearn Czech as my 98-year-old mother is regressing to her first language. Czech. Which she learned at home as did all my aunts and uncles. I see my mom trying to talk in English but having to think in Czech and try to translate back to English. And the day is coming where I will need to speak in Czech and then translate to the Care Staff to help my mom.