Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Je to nádherný jazyk!
(s)
It's a beautiful language!
Moje rodina pochází z míst, kde se tím jazykem mluví.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Miluji kulturu a lidi mluvící tím jazykem.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Prostě miluji učit se jazyky.
(s)
I just love learning languages!
Ten jazyk je užitečný pro mou práci.
(s)
The language is useful for my job.
Žiji v zemi, kde se tím jazykem mluví.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Chci mít otevřenou mysl a být víc mezinárodní.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Chci rozumět svým oblíbeným písničkám, filmům a televizním pořadům.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Miluji cestování!
(s)
I love traveling!
Je to důležitá součást mého náboženství.
(s)
It's an important part of my religion.
Je to součást mého vysokoškolského studia.
(s)
It's part of my university studies.
Je to mé hoby.
(s)
It's my hobby.
Žiji blízko země, kde se tím jazykem mluví.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Učím se ten jazyk, abych někoho ohromil.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Chci mluvit s rodinou mé partnerky jejich jazykem.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top