Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Words and Phrases to Help You Describe Your Feelings
15 words
Word Image
Words and Phrases to Help You Describe Your Feelings
15 words
klidná
(a)
calm
klidná a uvolněná
calm and relaxed
energický
(a)
energetic
energická řečnice
energetic speaker
štěstí
neutral
(n)
happiness
Jak se blíží čínský Nový rok, vzduch je naplněn duchem štěstí.
As the Chinese New Year approaches, the air is filled with a spirit of happiness.
citový
(a)
emotional
hněv
masculine
(n)
anger
Červená často symbolizuje hněv a vinu.
Red often symbolizes anger and guilt.
Proč jsi tak naštvaný?
(s)
Why are you so angry?
žárlivost
feminine
(n)
jealousy
Závist je žárlivost vůči ostatním.
Envy is a jealousy felt towards others.
Žárlivost je ošklivá věc.
(s)
Jealousy is an ugly thing.
vzrušení
neutral
(n)
excitement
Při této zprávě bylo vzrušení v jejím srdci nepopsatelné.
At this news, the excitement in her heart was indescribable.
Já se tak těším na nový film Deadpool!
(s)
I'm so excited for the new Deadpool movie!
nevrlý
(a)
grumpy
Jean-Pierre je nevrlý člověk, má pořád špatnou náladu.
Jean-Pierre is a grumpy person; he is always in a bad mood."
kajícný
(a)
remorseful
Je mi líto ty šaty nekoupit.
(s)
I do not regret buying that dress.
hrdý
(a)
proud
Je hrdá na svou krásu.
She is proud of her beauty.
Prosím, uklidněte se.
(s)
Please calm down.
0 Comments
Top