Dialogue - Czech

Hide

Vocabulary

Hide
pas passport
prosperita prosperity
čočka lentil
připomínat mark
duální dual
drůbež poultry
spojení conjunction
v souladu pursuant
občanství citizenship
rozvod divorce

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

Did you Know?


Po Sametovém rozvodu pokračovaly jak Česká republika, tak Slovensko v používání staré národní měny - koruny československé. Nicméně kvůli pochybnostem o tomto systému a strachu České republiky z ekonomické ztráty byly brzy zavedeny dvě oddělené národní měny. Těmi byly koruna česká a koruna slovenská. Na začátku měly obě měny stejný kurz. Hodnota slovenské měny později klesla. V roce 2009 přijalo Slovensko jako svoji národní měnu euro. Česká republika stále používá korunu českou.


After the Velvet Divorce, both the Czech Republic and Slovakia continued to use the old national currency, the Czechoslovak koruna. However, because of misgivings of this system of the Czech Republic due to fears of economic loss, two separate national currencies were established shortly after. These were called the Czech koruna and the Slovak koruna. At first, the two currencies had an even exchange rate. The value of the Slovak currency later fell. In 2009, Slovakia adopted the euro as its national currency. The Czech Republic still uses the Czech koruna, also known as the crown.