Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

CzechClass101.com Verified
Sunday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Vánoční svátky zabírají v České republice tři dny.
24. prosince je Štědrý den, 25. prosince je první svátek vánoční a 26. prosince je sv. Štěpána, druhý svátek vánoční.
Všechny tři dny, 24., 25. i 26. prosince jsou oficiální státní svátky.
 Členové českých domácností zdobí na Štědrý večer vánoční stromeček, jí slavnostní štědrovečerní večeři a dostávají dárky, které jim Ježíšek nadělil pod stromeček.
 Štědrovečerní večeře se tradičně podává po západu slunce nebo poté, co se na obloze objeví první hvězda.
 Tato večeře se obvykle skládá z kapra, bramborového salátu, hub a rybí polévky.
 Populární vánoční moučník je jablečný štrúdl.
 Kapr podávaný na Vánoce se chová v rybnících uměle vyrobených za tímto účelem.
 Poté se několik dní před Vánocemi prodávají živí kapři z kádí na ulicích.
 Některé rodiny dokonce kapra nechají pár dní před Vánocemi ve vaně jako domácího mazlíčka pro děti.
Po večeři zpívají lidé vánoční koledy a potom otevírají dárky.
 V České republice neexistuje Santa Claus.
 Místo něj věří děti, že dárky přináší Ježíšek, který se dostane dovnitř oknem.
 Děti posílají Ježíškovi také seznam svých přání.
Na Štědrý večer kostely běžně slouží půlnoční mši.
 Na Boží hod vánoční se konají také odpolední bohoslužby.