Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

CzechClass101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Den vítězství je státní svátek v České republice, který se slaví 8. května. Tento svátek označuje datum, kdy spojenecké síly ve druhé světové válce oficiálně přijali bezpodmínečnou kapitulaci nacistického Německa. 5. května vypuklo Pražské povstání. 8. května německý velitel wehrmachtu v Praze kapituloval. Další den přišly sovětské jednotky, které začaly bojovat proti zbývajícím oddílům SS. Během komunistického režimu se Den vítězství slavil mnoho let 9. května. 9. květen je známý jako Den vítězství v Sovětském svazu. Protože Sovětský svaz leží na východ od Německa, bylo to v Moskvě po technické stránce 9. května, kdy vstoupila v platnost kapitulace nacistického Německa. Na konci Sametové revoluce se po skončení komunistické nadvlády Den vítězství přesunul na 8. květen. Češi obvykle slaví tento svátek obřady s kladením věnců. Prezident republiky a premiér společně s dalšími politiky připomínají konec druhé světové války a vzdávají poctu jejím obětem. Drží se minuta ticha a kladou se věnce k Národní památníku na Vítkově. Věnce se také kladou v dalších částech země, jako např. v České Lípě, Karlových Varech a Hradci Králové. Také další města v České republice rekonstruují některé klíčové bitvy druhé světové války.