Dialogue - Czech

Hide

Vocabulary

Hide
Rozprostírat se Span
Oblouk Arch
Numerologie Numerology
Pohroma Disaster
Legenda Legend
Přesně Precise
Trasa Route
Povodeň Floodwater
Strašný Terrible
Výjimečný Exceptional

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

Did you Know?


 

Na Karlově mostě je umístěno 30 soch seřazených ve dvou řadách. Většina z těchto soch byla vyrobena v barokním stylu. Původně byly vztyčeny mezi lety 1683 až 1714, ale dnes je většina soch na mostě replika. Každá z těchto soch zobrazuje jednoho ze svatých uctívaných Čechy během konce 17. a počátku 18. století. Některé z nejznámějších soch na mostě zahrnují svatou Luitgardu a svatého Jana Nepomuckého.


The Charles Bridge holds thirty statues lined up in two rows, most of which have been done in the baroque style. They were originally put up between 1683 and 1714, although today the current statues on the bridge are replicas. The original statues can be seen at the National Museum in the Czech Republic. Each of the statues depicts one of the saints venerated by the Czechs during the late 17th and early 18th centuries. Some of the most well-known statues on the bridge include those of St. Luthgard and St. John of Nepomuk.