Get 45% off with the 6-month challenge. Hurry! Ends soon!
Get 45% off with the 6-month challenge. Hurry! Ends soon!
CzechClass101.com Blog
Learn Czech with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Advanced Czech Words

Thumbnail

Congratulations! You’ve worked your way up to an advanced level of the beautiful Czech language. 

You’ve mastered the past, present, and future tenses. You can have a pretty comprehensive conversation about almost anything and write long paragraphs. You can probably watch some movies and TV shows in Czech, and talk about various topics without getting sweaty. Your level is somewhere around B1, and your vocabulary comes up to a whopping 2500 words or so. 

In this article, you’ll expand your vocab even more with advanced Czech words. Beware though. It is very easy (and common) to get complacent, think you’ve “seen it all,” and stop working on your skills. I am a living example of how fast laziness can throw you back to “square intermediate,” a.k.a. using 1000 words over and over again. Please, don’t be like me. Maintenance is hard, but it pays off––this is just as true for gaining knowledge as it is for losing weight or any other difficult task. Five to fifteen minutes a day is enough, and you’ll be amazed by the results. (Have you seen our awesome Vocab Builder?)

Now, buckle up and get ready to learn over 200 advanced Czech words.

A Man Holding a Finger to His Chin while Thinking Deeply

“What’s the best synonym for…?”

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Czech Table of Contents
  1. Let’s Get Scholastic: Advanced Czech Academic Vocabulary
  2. You Better Mean Business: Advanced Czech Business Vocabulary
  3. When “Are You OK?” Isn’t Enough: Advanced Czech Medical Vocabulary
  4. When Your Lawyer isn’t Picking Up: Advanced Czech Legal Vocabulary
  5. When You Want to Sound Creative: Advanced Czech Synonyms
  6. How CzechClass101.com Helps You Learn Czech in a Fun Way

1. Let’s Get Scholastic: Advanced Czech Academic Vocabulary

The first set of advanced Czech vocabulary we’ll cover comprises words you would hear or use in academic settings. These words will help you out if you plan to study in the Czech Republic, and they’ll give your conversations a sophisticated edge. 

CzechEnglishPart of SpeechExample
hodnoceníevaluationnounTo nebude předmětem finančního hodnocení.“
That won’t be a subject of financial evaluation.”
kontroverznícontroversialadjectiveJe to kontroverzní téma. 
“That’s a controversial topic.”
ambivalentníambivalentadjectiveJejich názory jsou dost ambivalentní. 
“Their opinions are quite ambivalent.”
obskurníobscureadjectiveTen horor byl obskurní a děsivý. 
“The horror movie was obscure and creepy.”
poučnýinstructive/informativeadjectiveJeho přednáška byla velmi poučná. 
“His talk was very informative.”
zkoumatto study/to examineverbVědci zkoumají vedlejší účinky vakcíny. 
“Scientists are examining side effects of the vaccine.”
dodržetto adhere/to comply withverbNedodržel své závazky. 
“He didn’t comply with his obligations.” 
objevitto discoververbObjevil temnou stránku svého daru. 
“He discovered the dark side of his gift.”
dospět ke stanoviskuto conclude/to come to an opinionverbParlament má dostatek času dospět k nějakému stanovisku. 
“Parliament has enough time to come to an opinion.”
posouditto considerverbTo je něco, co musíme v budoucnu posoudit.  
“That is something that we need to consider in the future.”
vyhodnotitto deduceverbSnažím se vyhodnotit funkčnost. 
“I’m trying to deduce the functionality.”
optimálníoptimaladjectiveUmožňuje optimální podmínky bezpečnosti. 
“It allows optimal safety conditions.”
ohledněregardingadverbKontaktuji vás ohledně vaší dcery. 
“I am getting in touch regarding your daughter.”
provéstto carry outverbProvedli operaci. 
“They carried out a surgery.”
odhadestimatenounJeho odhad ceny byl správný. 
“His price estimate was correct.”
názoropinionnounMá divné názory. 
“She has strange views.”
výsledekresultnounVýsledek testu najdete online. 
“The test result can be found online.”
následekconsequencenounNásledky si ponese sám
“He will have to deal with the consequences himself.”
důsledekconsequencenounVětšina lidí takové důsledky neunese. 
“Most people can’t bear such consequences.”
studiestudynounPodle nejnovější studie jablka nejsou zdravá. 
“According to the latest study, apples aren’t healthy.”
výzkumresearchnounKdy konečně dokončí výzkum? 
“When will he finally wrap up his research?”
závěrconclusionnounJak jsi k tomu závěru dospěl? 
“How did you come to that conclusion?”
abstraktabstractnounMěl moc dobře napsaný abstrakt. 
“His abstract was very well written.”
anotaceannotationnounPotřeboval popis systému anotace stran. 
“He needed a description of the system for the annotation of pages.”
vyplývat to ariseverbPro naši skupinu z toho nemůže vyplývat dodatečné zvýhodnění. 
“It’s not permissible for a supplementary advantage to arise for our group.”
obecně řečenogenerally speakingadverbObecně řečeno, ženy mají menší nohy. 
“Generally speaking, women have smaller feet.”
hierarchiehierarchynounHierarchie zjišťování reálné hodnoty
“Fair value hierarchy of assets”
pobytresidencynounMá tu trvalý pobyt. 
“He has residency here.” / “He’s a resident here.”

Two Women Gossipping about a Third Woman

Jsem kontroverzní osobnost, všichni o mně šíří drby. – “I am a controversial person; everyone is gossiping about me.”

2. You Better Mean Business: Advanced Czech Business Vocabulary

If you’re planning to work in the Czech Republic or if you have business matters to attend to here, it’s crucial to learn advanced Czech terms related to business. You’ll find the basics here, but you can head over to our business phrases article or this vocab list to pick up even more essential vocabulary. 

CzechEnglishPart of SpeechExample
organizovatorganizeverbOrganizovala mu život, jako by byl její dítě. 
“She organized his life as if he were her child.”
fiskálnífiscaladjectiveMají podivné fiskální zásady. 
“Their fiscal principles are strange.”
strategiestrategynounMá skvělou strategii prodeje.
“He has an awesome sales strategy.”
rozšířitto expandverbRozšířili si povědomí. 
“They expanded their consciousness.”
klauzuleclause/articlenounJe to popsané v první klauzuli. 
“It’s described in the first article.”
neplatnýnull and voidadjectiveTa smlouva je od začátku neplatná, protože obžalovaný neměl povolení ji podepsat jejím jménem. 
“The agreement is null and void because the defendant wasn’t authorized to sign it on her behalf.”
uzávěrkadeadlinenounTenhle týden mám dvě uzávěrky. 
“I have two deadlines this week.”
konkurentcompetitornounJe to pěkně tvrdý konkurent. 
“He is a tough competitor.”
fakturainvoicenounJdu jim poslat novou fakturu. “I’m going to send them a new invoice.”
zálohaadvance/depositnounPožádali nás o zálohu. 
“They asked us for a deposit.”
výplatapayoutnounVýplata jeho dědictví proběhla včera. 
“The payout of his inheritance was carried out yesterday.”
odepsatto write offverbKoupím si telefon a odepíšu ho z daní. 
“I’ll buy a phone and write it off.”
ochranná známkatrademarknounNa fotce je ochranná známka společnosti. 
“There’s the company’s trademark in the picture.”
shodacompliancenounShoda s těmito požadavky je nezbytná. 
“Compliance with these requirements is necessary.”
vztahy s veřejností/PRPublic RelationsnounVztahy s veřejností řídí jeho žena. 
“His wife manages his PR.”
program/plánschedulenounMáme nabitý program. 
“Our schedule is jammed.”
vizuályvisualsnounPodle vizuálů jsme vybrali nový projekt. 
“We picked a new project based on visuals.”
pobočkabranchnounOtevíráme další pobočku. 
“We’re opening another branch.”
franšízafranchisenounTa franšíza je pro podnik důležitá. 
“The franchise is very important for the company.”
povoleníauthorizationnounRaději byste měl mít oficiální povolení pro zatčení. 
“You better have official authorization to make an arrest.”
dress codedress codenounMáte v práci dress code? 
“Do you have a dress code at work?”
zárukawarrantynounNa počítač se vztahuje záruka. 
“There is a warranty on the computer.”
pověřený/autorizovanýauthorizedadjectiveKdo je pověřenou osobou? 
“Who is the authorized personnel?”
pokutafinenounDostal pokutu. 
“He got a fine.”
penálepenaltynounZaplatí vysoké penále. 
“They are going to pay a huge penalty.”
propagacepromotionnounPropagace toho produktu selhala. 
“The promotion of the product failed.”
dohoda/smlouvaagreementnounPodepíšeme smlouvu. 
“We’ll sign an agreement.”
smlouva o mlčenlivostiNDAnounPodepsal smlouvu o mlčenlivosti, aby tam mohl pracovat
“He signed an NDA in order to work there.”
nabídkaoffernounTo je lákavá pracovní nabídka. 
“It is a great job offer.”
poptávkademandnounPoptávku určuje vkus zákazníka. 
“Demand is determined by the customer’s taste.”
protinabídkacounteroffernounJejich protinabídka byla nízká. 
“Their counteroffer was too low.” 

A Handshake

Podepíšeme smlouvu. – “We will sign an agreement.”

3. When “Are You OK?” Isn’t Enough: Advanced Czech Medical Vocabulary

Getting ready to study medicine or land a job in the medical field? Maybe you’re not so lucky, and you’re sitting in the ER waiting for a doctor. Whatever the case, these advanced Czech words will help you out in a pinch. 

CzechEnglishPart of SpeechExample
biopsiebiopsynounVýsledky biopsie byly abnormální. 
“The biopsy results were abnormal.”
demencedementianounJeho babička trpí demencí. 
“His grandma has dementia.”
abnormálníabnormaladjectiveJeho symptomy byly abnormální. 
“His symptoms were abnormal.”
akutníacuteadjectiveMá akutní zánět. 
“He has an acute infection.”
chronickýchronicadjectiveJeho onemocnění je chronické. 
“His condition is chronic.”
vzorek močiurine samplenounPožádali pacienta o vzorek moči. 
“They asked the patient for a urine sample.”
vyšetřenítestnounLékař provedl pár vyšetření. 
“The doctor ran a few tests.”
zdravotní prohlídkamedical examinationcompound nounObjednal se na prohlídku
“He made a medical examination appointment.”
být v bezvědomíto be unconsciousverbPo pádu byla v bezvědomí
“She was unconscious after the fall.”
stabilnístableadjectiveJeho stav je stabilní. 
“He is stable.”
ztráta paměti/amnézieamnesianounPo nehodě trpí amnézií
“She suffers from amnesia after the accident.”
amputaceamputationnounAmputace jeho nohy byla nevyhnutelná
“It was necessary to amputate his leg.”
anémie/chudokrevnostanemianounChudé děti trpěly anémií. 
“Poor children suffer from anemia.”
artritida/revmaarthritisnounRakovina tě může zabít, ale když se podíváte na čísla, artritida ničí více životů. 
“Cancer may kill you, but when you look at the numbers, arthritis ruins more lives.”
ultrazvukultrasoundnounMůžeš naplánovat další ultrazvuk na příští týden? 
“Can you schedule another ultrasound for next week?”
astmaasthmanounNekouří, má astma
“He doesn’t smoke; he has asthma.”
pupeční šňůraumbilical cordcompound nounTatínek přestřihl pupeční šňůru
“The daddy cut the umbilical cord.”
bakteriebacterianounAkné způsobují bakterie. 
“Acne is caused by bacteria.”
malignímalignantadjectiveJeho nádor byl maligní. 
“His tumor was malignant.”
benigníbenignadjectiveJejí nádor byl benigní
“Her tumor was benign.”
proleženinabedsorenounPodložky předchází tvorbě proleženin
“Pads prevent the formation of bedsores.”
rentgenx-raynounProvedli rentgen plic. 
“They did a chest x-ray.”
invalidní vozíkwheelchairnounNemůže chodit, je na vozíku
“He can’t walk; he’s in a wheelchair.”
odděleníwardnounNa kterém leží oddělení? 
“Which ward is he in?”
návštěvní dobavisiting hourscompound nounKdy jsou v nemocnici návštěvní hodiny? 
“What are the visiting hours at the hospital?”
specialista/odborný lékařspecialistnounJe specialista na ORL. 
“He is an ENT specialist.”
záchvatseizurenounMá epilepsii, často mívá záchvaty
“He has epilepsy; he often has seizures.”
JIP, Jednotka intenzivní péčeICUcompound nounJejí stav se zhoršil, je na JIP. 
“Her condition worsened; she’s in an ICU.”
ránawoundnounUhodila ho lahví, rána hodně krvácela. 
“She hit him with a bottle; the wound bled badly.”
řezincisionnounPo řezu použijeme rozpínač tkáně
“After the incision, we use a tissue expander.”
vedlejší účinekside effectcompound nounVakcína má minimální vedlejší účinky. 
“The vaccine has minimal side effects.”

Don’t forget to memorize a few essential phrases in case you ever need medical assistance in the Czech Republic. Knowing what some of the most common conditions are called in Czech won’t hurt either.

A Woman Describing Her Symptoms to a Doctor

Jaké máte příznaky? – “What are your symptoms?”

4. When Your Lawyer isn’t Picking Up: Advanced Czech Legal Vocabulary

CzechEnglishPart of SpeechExample
odvoláníappealnounStanoví se vhodné postupy odvolání proti rozhodnutím. 
“Appropriate appeals procedures against decisions shall be provided for.”
zatčeníarrestnounPo přiznání následovalo zatčení. 
“The confession was followed by arrest.”
právníklawyernounPrávník – advokát, státní zástupce nebo obhájce – je profesionál, který radí a zastupuje druhé v právních záležitostech. 
“A lawyer—attorney, prosecutor, or counselor—is a licensed professional who advises and represents others in legal matters.”
advokátattorneynoun
státní zástupceprosecutornoun
odpovědnýliableadjectiveČlověk odpovědný za škodu vstal a vyslechl verdikt. 
“The person liable for the damage stood up and heard the verdict.”
verdiktverdictnoun
zatykačwarrantnounVydáme zatykač na oba zloděje
“We will issue a warrant for both of the thieves.”
svědekwitnessnounStala se korunním svědkem v případu vraždy a nejspíš něco ví i o tom únosu. 
“She became a material witness in the murder case, and she probably knows something about the kidnapping too.”
únoskidnappingnoun
paděláníforgerynounByl obviněn z finančního podvodu a taky mu hrozí dva roky za padělání peněz. 
“He was convicted of fraud, plus he’s facing a two-year sentence for money forgery.”
podvodfraudnoun
nedbalostnegligencenounJeho nedbalost ho přivedla k bankrotu
“His negligence led to bankruptcy.”
křivá přísahaperjurycompound nounKřivá přísaha je trestný čin
“Perjury is a criminal offense.”
krádež v obchoděshopliftingnounMajitel obchodu ji obvinil z krádeže. 
“The owner of the store accused her of shoplifting.”
vandalismusvandalismnounByl zatčen za vloupání, rabování a vandalismus. 
“He was arrested for breaking and entering, burglary, and vandalism.” 
vstup bez povolenítrespassingnounVstup bez povolení znamená vstup na cizí pozemek bez svolení majitele. 
“To trespass means to enter someone’s property without the owner’s permission.”
advokátadvocatenounTvůj advokát za tebe bude mluvit a reprezentovat tvé stanovisko, když to nezvládneš sám.
“Your advocate can speak for you and represent your views when you are unable to do so by yourself.”
pokutafinenounStrážník vypsal pokutu za překročení rychlosti. 
“The officer issued a fine for breaking the speed limit.”
obvinitto accuseverbManželka toho nevěrníka ho obvinila ze lži. 
“The cheater’s wife accused him of lying.”
nelegálníillegaladjectiveKaždý zločin je nelegální. 
“Every crime is illegal.”
vinnýguiltyadjectivePřiznal, že je vinný a omluvil se. 
“He pleaded guilty and apologized.” 
doznání vinyconfession/plead guiltycompound nounPachatel doznal vinu.
“The perpetrator confessed.”
nevinnýinnocentadjectivePrávník prokázal, že byl obžalovaný nevinný. 
“The lawyer proved that the defendant was innocent.”
obžalovanýdefendantnoun
přestupekmisdemeanornounPřestupek je zločin, který je obvykle trestán drobnou pokutou. 
“Misdemeanor is a crime usually punishable upon conviction by a small fine.”
podmínkaparolenounTen zločinec je v podmínce. 
“The criminal is on parole.”
přísahapleanounJeho právník vznáší námitku nepřípustnosti. 
“His attorney raises a plea of inadmissibility.”
žalobce/prokurátorprosecutornounPředvolání je úřední žádost vydaná obvykle na žádost federálního prokurátora. 
“A subpoena is an official request usually issued at the request of a prosecutor.”
předvolání/obsílkasubpoenanoun
soudní síňcourtroomnounSoudní síň je místo, kde soudce předsedá slyšením a přelíčením. 
“A courtroom is where a judge presides over hearings and trials.”
soudcejudgenoun
žalovatto sueverbŽalovala ho za porušení jejich smlouvy. 
“She sued him for breaching their agreement.”
svědčitto testifyverbMěla proti němu vypovídat, ale změnila své svědectví. 
“She was supposed to testify against him, but she changed her testimony.”
výpověď/svědectvítestimonynoun
trestní právocriminal lawcompound nounTrest smrti je v souladu s trestním právem této země zrušen. 
“The capital punishment is abolished according to the criminal law in this country.”
trest smrticapital punishmentcompound noun
obviněníchargenounUkradl jim auto a obvinili ho. 
“He stole their car, and they pressed charges.”
Civilní ztrátycollateral damagecompound nounZbývající oběti jsou v této kauze civilními ztrátami. 
“In this case, the remaining victims are collateral damage.”
kauzacasenoun
oběťvictimnoun
občanské právocivil lawcompound nounObčanské právo není trestní právo. 
“Civil law is a non-criminal law.”
usvědčeníconvictionnounPočet trestních stíhání a usvědčení je nízký. 
“The level of prosecutions and convictions is low.”
kaucebailnounZadržené osoby budou vyslyšeny bez práva na kauci nebo bez potřeby důkazů. 
“Persons apprehended shall be given a hearing without right of bail, without the necessity of evidence.”
důkazyevidencenoun
obhájcebarristernounObhájce jedná za obhajobu nebo na trestní stíhání. 
“A barrister is acting for the defense or the prosecution.”
nájemrentnounNechci platit hypotéku a půjčku, nájem je levnější. 
“I don’t want to pay a mortgage and loans; rent is cheaper.”
hypotékamortgagenoun
půjčkaloannoun
pronajímatellandlordnounPronajímatel a nájemník podepsali nájemní smlouvu. 
“The landlord and tenant signed a lease.”
nájemníktenant/proprietornoun
nájemní smlouvarental agreement/leasecompound noun

Close-up of a Gavel on a Desk, with a Judge Sitting in the Background

Proces byl zahájen. – “The trial has begun.”

You’ll find the essential legal terms here.

5. When You Want to Sound Creative: Advanced Czech Synonyms

Here are some advanced Czech words you can use as alternatives to their weaker counterparts. You’re welcome! 

CzechEnglishPart of SpeechExample
enormníenormousadjectiveMěl o ni enormní zájem. 
“His interest in her was enormous.”
tedythereforeadverbManželství je tedy rozvedeno. 
“Therefore, the marriage is terminated.”
v podstatěin essenceadverbV podstatě je to samotář. 
“He is in essence a very solitary person.”
lzemay be/can beadverbLze říci… 
“It can be concluded that…”
poněkudsomewhatadverbMožná to působí poněkud vágně. 
“It may appear to be somewhat vague.”
vágněvagueadverb
skrovněscantilyadverbByla skrovně oděná a její styl byl ordinérní. 
“She was scantily clad and her style was vulgar.”
nevalnýpooradjectiveOna má nevalný vkus na muže, všichni její chlapci byli zlodějíčci, kteří chodili domů jen zřídka. 
“She has a poor taste in men; all her boyfriends were infamous little thieves who rarely ever showed up at home.”
nechvalnýinfamousadjective
zřídkararelyadverb
nepatrněslightlyadverbJeho zdraví se nepatrně zlepšilo. 
“His health slightly improved.”
částečněpartiallyadverbČástečně s tím plánem souhlasím, ale příliš vysoké náklady mě znepokojují. 
“I partially agree with the schedule, but I find the too high expenses considerably alarming.”
značněconsiderablyadverb
přílištooadverb
náhlesuddenlyadverbNáhle prodal bezmála všechen majetek a pozvolna snížil svůj příjem. 
“Suddenly, he sold nearly all of his belongings, and he gradually decreased his income.”
bezmálanearlyadverb
pozvolnagraduallyadverb
téměřalmostadverbNavzdory obavám zvýšil prodej a zanedlouho vydělával téměř třikrát tolik co loni. 
“Despite his fear, he increased his sales, and before long, he was making almost triple as much as last year.”
zanedlouhobefore longadverb
navzdorydespiteadverb
záhysoon/shortlyadverb
neprodleněwithout delayadverbNeprodleně zaplatil všechny dluhy. 
“He paid off all of his debt without delay.”
nicméněnonethelessadverbZbohatl, nicméně štěstí mu to nepřineslo. 
“He got rich; nonetheless, it didn’t make him any happier.”
z toho důvodufor this reasonadverbNechápala ho a z toho důvodu se rozhodla odejít. 
“She didn’t understand him, and she left for this reason.”
neboťfor/becauseadverbTvoje sklenice nebude nikdy prázdná, neboť já budu tvým vínem. 
“Your cup will never be empty, for I will be your wine.”
opětonce againadverbOpět ji překvapil květinami. 
“He surprised her with flowers once again.”
přestoneverthelessadverbJeho četné avantýry ji mrzely, přesto ho milovala. 
“His frequent affairs were upsetting her; she loved him nevertheless.”
četnýfrequentadjective
početnýnumerous/largeadjectiveMěli početnou rodinu. 
“They had a large family.”
mohutnýmassive/mightyadjectivePřekvapila je mohutná vlna odporu. 
“They were surprised by a massive wave of resistance.”
rozsáhlývastadjectiveVlastní rozlehlý pozemek a ohromný dům. 
“He owns a vast property and an immense mansion.”
rozlehlýwide/vastadjective
ohromnýimmenseadjective
velkorysýmunificentadjectiveJe zámožný a výjimečně velkorysý. 
“He is wealthy and exceptionally munificent.”
zámožnýwealthy/prosperousadjective
závažnýsevere/majoradjectiveDůsledkem jejich opulentních večírků byly závažné finanční potíže. 
“The consequence of their opulent parties were major financial problems.”
opulentníopulentadjective
značnýsubstantialadjectiveJako politik má značný vliv na správu financí. 
“As a politician, he has a substantial influence on the finance management.”
signifikantnísignificantadjectivePočet nakažených byl signifikantní. 
“The number of infected people was significant.”
intenzivníintenseadjectiveLáska je intenzivní pocit. 
“Love is an intense feeling.”
charakteristickýcharacteristic/distinctive/signatureadjectiveCo je tvoje charakteristická vlastnost? 
“What’s your distinctive trait?”
vedlejšíminor/subsidiaryadjectiveJejí starosti jsou pro nás vedlejší. 
“Her worries are of a minor nature for us.”
extenzivníextensiveadjectiveProvedl extenzivní výzkum. 
“He conducted extensive research.”
usilovnýstrenuous/earnestadjectiveJeho usilovná snaha ji obtěžovala. 
“His earnest effort annoyed her.”
pronikavýpenetrating/piercing/pungentadjectiveOna má velmi pronikavé oči. 
“She has very piercing eyes.”
zanedbatelnýnegligibleadjectiveRiziko nákazy je zanedbatelné. 
“The risk of infection is negligible.”
triviálnítrivialadjectiveJe nudný, mluví jen o triviálních hloupostech. 
“He’s boring; he talks about trivial nonsense.”
banálníbanal/triteadjectiveJe to banální, ale taky mě to dojímá. 
“It’s trite but I find it touching, too.”
ordinérníobvious/vulgaradjectiveMá laciný a ordinérní vkus. 
“He has an ordinary and cheap style.”
fádníinsipidadjectiveTa barva je tak fádní, nenávidím zelené šaty. 
“That color is so insipid; I hate green dresses.”
vydatnýhearty/squareadjectiveMěla jsem vydatnou snídani. 
“I had a hearty breakfast.”
nepatrnýminusculeadjectiveJe to nepatrná chyba.  
“It is a minuscule error.”
irelevantníirrelevantadjectiveJeho stupidní poznámka je irelevantní. 
“His stupid comment is irrelevant.”
okrajovýmarginaladjectiveEfekt tohoto výběru je pouze okrajový. 
“The effect of this selection is only marginal.”
převratnýgroundbreakingadjectiveDostal převratný nápad. 
“He had a groundbreaking idea.”

6. How CzechClass101.com Helps You Learn Czech in a Fun Way

Stop trying to learn Czech. Learn Czech. Get smarter tools, study smarter, and believe in yourself. The sky’s the limit!

I hope you enjoyed this article and learned something new! In case this wasn’t enough for you, please check out our Basic Bootcamp—the very basic grammar and vocab in five compact lessons. 

If you’re taking your Czech studies seriously, you might grab a Czech grammar book or learn online (the latter of which is way more convenient). Learning a new skill has never been easier. Just grab your phone and get to work!

CzechClass101.com will make learning Czech easy, exciting, and fun. With us, it’s not about endless memorizing or thick textbooks. Learn Czech the better way—with us, you’ll make progress faster than you could imagine! 

What can you find here?

Sign up now. It’s free!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Czech